СА507

Компаратор

Компаратор СА507 призначений для використання як пристрій порівняння під час проведення повірки (калібрування) трансформаторів струму (ТС) і трансформаторів напруги (ТН), а також для вимірювання параметрів навантаги у вторинному
колі ТС та ТН.

Також входить у склад автоматизованих Комплектів для повірки ТН (К3801) і ТТ (К690Х).

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

 • Повірка (калібрування) ТС та ТН у відповідності з ГОСТ 8.216 та ГОСТ 8.217
 • Висока точність вимірювань
 • Повірка ТС з рівними номінальними струмами
 • Повірка ТС з вторинним струмом 1 А по еталонному трансформатору з вторинним струмом 5 А
 • Повірка ТН з рівними номінальними напругами
 • Вимірювання потужності навантаг ТС та ТН
 • Можливість побудови на базі Компаратора СА507 автоматизованої системи повірки ТС(ТН) з комп’ютерним керуванням
 • Створення власних та редагування існуючих шаблонів протоколів повірки
 • Малі габарити і вага

ЗАСТОСУВАННЯ

СА507 використовується:

 • Виробниками ТС і ТН
 • Метрологічними інститутами та установами, що здійснюють повірку і калибрування ТС та ТН
 • При повірці та калібруванні ТС та ТН в місцях їх експлуатації

Найменування вимірюваної величини

Діапазон вимірювань

Границі допустимої похибки

Діапазон вторинної
напруги (струму)

Відносна різниця вторинних
напруг двох ТН, fDU

-15...+15 %

± (0,005·|fDU|+1·10-4+10-4·|δDU|) %

20 В ≤ U2 ≤ 240 В

± (0,005·|fDU|+1·10-3+10-4·|δDU|) %

6 В ≤ U2 < 20 В

Різниця фаз вторинних напруг
двох ТН, δDU

-300...+300 хвилин

± (0,005·| δDU |+0,05+5·10-2·| fDU |) хвилин

20 В ≤ U2 ≤ 240 В

± (0,005·| δDU |+0,1+5·10-2·| fDU |) хвилин

6 В ≤ U2 < 20 В

Відносна різниця сил
вторинних струмів двох ТС, fDI

-15...+15 %

± (0,005·|fDI|+2·10-4+10-4·|δDI|) %

1 А ≤ I2 ≤ 7,5 А

± (0,005·|fDI|+3·10-3+10-4·|δDI|) %

0,05 А ≤ I2 < 1 А

± (0,005·|fDI|+1,5·10-2+10-4·| δDI |) %

0,01 А ≤ I2 < 0,05 А

Різниця фаз вторинних
струмів двох ТС δDI

-300...+300 хвилин

± (0,005·|δDI|+0,03+5·10-2·|fDI|) хвилин

0,25 А ≤ I2 ≤ 7,5 А

± (0,005·|δDI|+0,5+5·10-2·|fDI|) хвилин

0,01 А ≤ I2 < 0,25 А

Активна (реактивна) потуж
ність навантаги ТН, P(Q)

0...500 Вт (В·A)

± [0,005· √(P 2+Q2)+U2ном2·10-7] %

50 В ≤ U2 ≤ 240 В

± [0,005· √(P2+Q2)+U2ном2·2·10-7] %

30 В ≤ U2 < 50 В

± [0,005· √(P2+Q2)+U2ном
2·10-6] %

6 В ≤ U2 < 30 В

Активна (реактивна) потуж
ність навантаги ТС, P (Q)

0…500 Вт (В·A)

± [0,005· √(P2+Q2)+I2ном
2·3·10-4] %

0,01 А ≤ I2 ≤ 7,5 А

Активна (реактивна) провідність навантаги ТН G (B)

0…0,05 См

± [0,005· √(G2+B2)+1·10-7] %

50 В ≤ U2 ≤ 240 В

± [0,005· √(G2+B2)+2·10-7] %

30 В ≤ U2 < 50 В

± [0,005· √(G2+B2)+1·10-6] %

6 В ≤ U2 < 30 В

Активний (реактивний) опір
навантаги ТС, R (X)

0...200 Ом

± [0,005· √(R2+X2)+3·10-4] %

0,01 А ≤ I2 ≤ 7,5 А

Сила струму у вторинному колі еталонного ТС

0,01...7 А

± 0,5 %

-

Напруга у вторинному колі
еталонного ТН

0,1...240 В

± 0,5 %

Частота вторинних струму та напруги еталонного трансформатора

48...62 Гц

± 0,1 Гц

-

fDU – числове значення результату вимірювання відносної різниці вторинних напруг двох ТН, %
δDU – числове значення результату вимірювання різниці фаз вторинних напруг двох ТН, хвилини
fDI – числове значення результату вимірювання відносної різниці сил вторинних струмів двох ТС, %
δDI – числове значення результату вимірювання різниці фаз вторинних струмів двох ТС, хвилини
U2ном – числове значення номінальної вторинної напруги еталонного ТН, В
P – числове значення результату вимірювання активної потужності, Вт
Q  – числове значення результату вимірювання реактивної потужності, В·A
I2ном – числове значення номінального значення сили вторинного струму еталонного ТС, A
G  – числове значення результату вимірювання активної провідності, См
B  – числове значення результату вимірювання реактивної провідності, См
R  – числове значення результату вимірювання активного опору навантаги, Ом
X  – числове значення результату вимірювання реактивного опору навантаги, Ом.

Електроживлення приладу
Номінальна напруга

Номінальна частота

220/230 В

50 Гц

Робочі умови застосування

Температура оточуючого повітря

Відносна вологість повітря

 

0…40 °С

до 80 % за температури 25 °С без конденсації

Розміри, не більше 235 × 148 × 250 мм
Маса, не більше 5 кг
Гарантія 18 місяців

Найменування

К-сть, шт.

Номер для замовлення

 
Базова комплектація:

1

Блок вимірювальний СА507

1

411439.018

2

Кабель вимірювальний КИ(U)

1

685611.008

3

Кабель вимірювальний КИ(I)

1

685611.009

4

Кабель функционального
заземлення FE

1

685611.239

5

Кабель живлення

1

Покупное изделие

6

Перемичка з U–подібними наконечниками

1

685611.012

7

U–подібний наконечник, Ø8,

10

Покупное изделие

8

Кабель USB2AB/2

1

9

Міра співвідношення струмів МОТ-2

1

411639.002

10Міра ємності МЕ-1

1

411644.003

11Сумка СА507

1

323382.007

12Програмне забезпечення компаратора
(диск інсталяційний)

1

411439.001 К

13Керівництво з експлуатації Частина 1. Технічна експлуатація

1

411439.001 КЕ

14Керівництво з експлуатації Частина 2.
Методика повірки

1

411439.001 КЕ1

15Керівництво з експлуатації Частина 3.
Робота компаратора при управлінні від ПК

1

411439.001 КЕ2

16Паспорт

1

411439.001 ПС

Вас також можуть зацікавити

К3801

Комплект для повірки трансформаторів напруги

СА7400, СА7400М1

Установки повірочні трансформаторів напруги

К6900

Комплект для повірки трансформаторів струму

К6901

Комплект для повірки трансформаторів струму

К6902

Комплект для повірки трансформаторів струму

СА507А1

Перетворювач напруга-струм

СА350

Електронний регулятор напруги

СА210

Вимірювач втрат напруги