СА540-К

Вимірювач параметрів силових трансформаторів

Вимірювач СА540-К  призначений для вимірювання характеристик однофазних та трифазних силових трансформаторів під час проведення низьковольтних випробувань

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

 • Випробування силових трансформаторів всіх схем та груп з’єднання у відповідності з вимогами СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 та ГОСТ3484.1
 • Вимірювання сили струму і втрат неробочого (холостого) ходу при зниженій напрузі
 • Вимірювання сили струму і втрат неробочого ходу при номінальній напрузі
 • Вимірювання напруги, втрат і повного опору короткого замикання
 • Вимірювання коефіцієнту трансформації
 • Визначення групи з’єднання обмоток і полярності виводів трансформатора
 • Вимірювання опору постійному струму обмоток трансформатора
 • Розмагнічування магнітної системи трансформатора
 • Розширення діапазонів вимірювання при застосуванні зовнішніх трансформаторів струму та напруги
 • Можливість експлуатації в стаціонарних і пересувних лабораторіях
 • Керування за допомогою дисплею з сенсорною панеллю
 • Зберігання результатів вимірювання в вигляді архіву, який розташований в пам’яті Вимірювача
 • Можливість перегляду архіву
 • Можливість копіювання архіву на типовий USB-накопичувач для подальшого збереження або обробки результатів вимірювання за допомогою стандартних застосунків WINDOWS панеллю
 • Виконання діагностики стану пристроїв регулювання під напругою (РПН) силових трансформаторів:
  –традиційним методом – при підключенні безпосередньо до контактів РПН;
  –методом динамічного вимірювання опору (Dynamic Resistance Measurement – DRM) при підключенні до контактів обмотки(спрощений метод без розкриття баку)
 • Аналіз осцилограми перемикання на дисплеї Вимірювача та за допомогою персонального комп’ютера.
 • Зберігання осцилограм в пам’яті Вимірювача
 • Формування протоколу діагностики перемикаючого пристрою за допомогою персонального комп’ютера

ЗАСТОСУВАННЯ

СА540-К призначений для використання організаціями, що здійснюють електротехнічне обслуговування трансформаторних підстанцій

**Виробник залишає за собою право на зміну характеристик приладу

Вас також можуть зацікавити

CA7100-2КП

Комплект діагностичний пересувний

CA7100-3КП

Комплект діагностичний пересувний

СА640

Вимірювач опору обмоток трансформаторів

Програмне забезпечення «СА540 Завод»

Випробування силових трансформаторів на номінальній напрузі

СА610

Вимірювач коефіцієнту трансформації