Програмне забезпечення «СА540 Завод»

Випробування силових трансформаторів на номінальній напрузі

Програмне забезпечення «СА540 Завод» дозволяє розширити функціональні можливості вимірювача трифазного СА540 для забезпечення випробувань силових трансформаторів на номінальній напрузі 0,4 кВ та 0,23 кВ на стороні низької напруги.
Необхідний набір обладнання:

• вимірювач трифазний СА540;

• ноутбук з встановленою програмою «СА540 Завод»;

• трифазний лабораторний автотрансформатор.

Вимірювачі трифазні СА540, що вже перебувають в експлуатації, також можуть бути оснащені програмою «СА540 Завод»

ОСОБЛИВОСТІ

 • Випробування силових трансформаторів на номінальній напрузі 0,4 кВ та 0,23 кВ на стороні низької напруги у відповідністі з ІЕС 60076
 • Можливість використання як щойно виготовлених СА540 так і тих, що знаходяться в експлуатації, для випробування силових трансформаторів з номінальною напругою 0,4 кВ та 0,23 кВ на стороні низької напруги
 • Основні величини, що визначаються під час випробувань:
  • втрати неробочого ходу на номінальній напрузі;
  • струм неробочого ходу;
  • напруга короткого замикання;
  • напруга короткого замикання в процентах від номінального значення напруги обмотки, приведена до номінального струму;
  • напруга короткого замикання в процентах від номінального значення напруги обмотки, приведена до 75°С або іншої визначеної температури;
  • втрати короткого замикання (навантажувальні втрати);
  • втрати короткого замикання, приведені до номінального струму;
  • втрати короткого замикання, приведені до 75°С або іншої визначеної температури;
  • коефіцієнт трансформації;
  • група з’єднання обмоток і різниця фаз між вищою ВН і нижчою НН напругами
 • Збереження протоколів випробувань в архіві програми «СА540 Завод»
 • Експорт протоколів з архіву в форматі Excel
 • Аналіз результатів під час вимірювання з попередженням користувача про невідпо-відності, що виникли

 

ЗАСТОСУВАННЯ

Випробування силових трансформаторів під час:
• серійного випуску;
• введення в експлуатацію;
• експлуатації.

Карта трансформатора
Робота з програмою починається зі створення карти трансформатора і занесення до неї його паспортних даних. Відомості про трансформатор зберігаються в пам’яті програми і можуть бути повторно використані під час наступних сеансів випробувань. На підставі даних, що занесені до карти трансформатора, формуються програми тестування і критерії оцінки результатів. Результати вимірювань разом з інформацією про трансформатор зберігаються в архіві у вигляді протоколів.

 

Вимірювання струму і втрат неробочого ходу (ХХ)

Основні вимірювані величини:
U0 – середнє значення міжфазних напруг
P0 – втрати неробочого ходу на номінальній напрузі (сума втрат по кожній фазі)
I’0 – струм неробочого ходу (середнє значення струмів по кожній фазі)
I0 – струм неробочого ходу в процентах від номінального значення струму обмотки
F – частота напруги збудження

Вимірювання напруги і втрат короткого замикання

Основні вимірювані величини:
I’к – струм короткого замикання (середнє значення струмів по кожній фазі)
Iк – струм короткого замикання в процентах від номінального значення струму обмотки
U’к – середнє значення міжфазних напруг
Uк – напруга короткого замикання в процентах від номінального значення напруги обмотки, приведена до номінального
струму
UК75 – напруга короткого замикання в процентах від номінального значення напруги обмотки, приведена до температу
ри 75°С
P’к – втрати короткого замикання
Pк – втрати короткого замикання, приведені до номінального струму
PК75 – втрати короткого замикання, приведені до температури 75°С
F – частота напруги збудження

Вимірювання коефіцієнту трансформації

Основні вимірювані величини:
Uср – середнє значення міжфазних напруг
δU – відносна різниця найбільшої і найменшої міжфазних напруг
K – коефіцієнт трансформації
G – група з’єднання обмоток
δ – різниця фаз між напругами ВН і НН

Архів протоколів випробувань

Результати випробувань і паспортні дані трансформатора можуть бути збережені у вигляді протоколу в архіві програми. Результати випробувань, що не відповідають встановленим вимогам, відображаються в протоколі червоним кольором. Програма дозволяє виконати перегляд протоколів в архіві, а також експортувати потрібні протоколи в форматі Ехсеl.

Вас також можуть зацікавити

CA7100-2КП

Комплект діагностичний пересувний

CA7100-3КП

Комплект діагностичний пересувний

СА640

Вимірювач опору обмоток трансформаторів

СА540

Вимірювач трифазний

СА610

Вимірювач коефіцієнту трансформації